Üretim Takip Sistemi

KURUMSAL

Firmaların üretim süreçlerini takip etmeleri, maliyet analizlerinin doğru raporlanabilmesi, oluşabilecek hammadde hatalarının belirlenebilmesi ve hammadde / ürün farklarının tespiti için önemlidir.


ERP Yazılımlarıyla Entegrasyon

Sistem kullanılan ERP yazılımlarıyla entegre olarak çalışabilmekte, böylece oluşabilecek iş yükü ve hata oranını minimum seviyeye çekebilmektedir.


Maliyetlerin Yeniden Belirlenmesi

Üretim sırasında harcanan hammadde miktarı ile sonrasında çıkan ürün miktarı arasında oluşan farklar, yada hammadde kullanımında yaşanacak hatalar takip edilerek, maliyet analizi sırasında doğru bir fiyatlama yapılması sağlanmaktadır.


Doğru ve Gerçek Üretim Raporlaması

Üretimde ve ERP yazılımları kayıtlarına sistem otomatik olarak verileri kaydetmekte ve bu verileri ihtiyaç duyulan raporlarla sunmaktadır.