Online Cari Sipariş Sistemi

KURUMSAL SATIŞ

Şirketlerin üretim, pazarlama, satış ve muhasebe süreçleri hızlı, güvenilir ve en ucuz maliyetle tamamlanması gerekmektedir. Çoğu zaman eksik veya hatalı analizlerle bu süreçler hasara uğramakta ve istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Sektörel tecrübelerimizden kazandığımız avantajlarımızla, bu alanlardaki hataları başından tespit edebilmekte ayrıca kayıpların en aza indirgemesine yardımcı olmaktayız. Bayi Sipariş Sistemlerindeki B2B bir diğer önemli konu ise ERP / Muhasebe Yazılımlarıyla entegrasyondur. Mevcut altyapı modüllerimizle LOGO v.b. yazılımlarla tam entegrasyon sağlanmaktadır.


Operasyonel Giderlerin En Düşük Seviyeye İndirilmesi

Tüm uygulamaların sistem üzerinde yürütülmesi sebebi ile personel giderleri azalır, operasyonel maliyetleriniz minimize olur, özellikle evrak basımı, dağıtım, posta ve iletişim masrafları ya tamamen ortadan kalkar ya da minimum seviyelerde azalır.


Hammadde Maliyetlerinde Azalış

Potansiyel müşterilerin dünyanın her yanında pazara sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi olmaları pazarda rekabet artırıcı bir unsurdur. Daha düşük fiyatlı ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabeti arttırır ve tüm ticari işlemlerin maliyetini düşürür.


Geleneksel ticari yöntemlerde, hammape tedariki aşamasında çok sayıda aracı ile çalışılır. E-ticaret yapan şirketler, aracıları ortadan kaldırarak, direkt tedarikçiden satın alma yapmaya başlamasıyla firmaların tedarik sürecindeki maliyetlerinin azalmasını sağlamıştır.


Azalan Stok Maliyeti

Tedarikçi ile kurulan b2b sistemleri sayesinde etkin stok yönetimi ile stok maliyetleri en düşük seviyeye indirilir.


Daha Hızlı Hizmet/ Ürün Artan Müşteri Memnuniyeti

Müşteri beklentilerini daha hızlı ve kaliteli karşılayan sistemler sayesinde müşteri memnuniyetinde artış sağlanır.