İş/ Süreç Yönetim Sistemi Nedir ?

Kurumsal iyileştirmenin başlangıç noktası olan iş/süreç yönetim sistemi, bir işletmenin yönetim ve takip disiplininin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

JTS İş/Süreç Yönetim Sistemi iç ve dış müşterilerin takibinin kolay ve hızlı raporlanabilir bir yapı sunmaktadır.

Sistem dış müşterilerin siparişinin alınmasından, siparişin kurum içerisinde iletilmesi, satınalmalar, üretilmesi, paketlenmesi, sevkiyatı, montajı, faturalanması ve tahsilatına kadar olan uçtan uca tüm aktivitelerin, İç müşterilerin ise yine dış müşterilerin süreçleri yanı sıra proje yönetimi, iş süreçlerinin takibi, iso yönetimi v.b. birçok sürecin yönetimini sağlamaktadır.

JTS İŞ/SÜREÇ YÖNETİMİ SİSTEMİ hakkında daha detaylı bilgi için yetkililerimizden bilgi talebinde bulunabilirsiniz.